Vállalási feltételek

Az általunk tisztításra átvett ruhaneműket, szőnyegeket, textíliákat és szőrmét a lehető leggondosabb módon kezeljük.

A tisztítandó darabok állapotát, állagát, munkatársunknak az Ön jelenlétében kell megállapítania és az esetlegesen várható állapotváltozásokat, egyéb észrevételeket a bemutatóra szóló vállalási lapon feltüntetnie. Kérjük, ugyanekkor jelezze a tisztításra átadott anyag tulajdonságával, minőségével kapcsolatos ismereteit vagy egyéb észrevételeit, kívánságait, melyet lehetőség szerint igyekszünk kielégíteni!

Cégünket a végzett munkáért a Polgári Törvénykönyv alapján jótállási kötelezettség valamint mennyiségi és minőségi szavatosság terheli.

Ezen kötelezettségünket kizártnak kell tekinteni, ha az elváltozás a vállaláskor nem felismerhető, ám a tisztítás során előtűnő gyártási hiba miatt keletkezik (szövés, fonás, bélelés, varrás, kikészítés, appretálás, összeugrás, stb.).

A felületi szennyeződés miatt az átvételkor nem, de a tisztítás során később látható beázás, el nem távolítható folt, kopás, elöregedett anyag, varrás, rojt kibomlása, lánc-, és vetülékfonal kitörése szintén fel nem ismerhető hibának minősülnek, így az ebből bekövetkező állagromlás nem tekinthető tisztítási hibának.

Csatokért, gombokért, zipzárakért, válltömésekért, egyéb díszítésekért, kezelési útmutatóval el nem látott ruhákért, valamint azok hitelességéért felelősséget nem tudunk vállalni!

Abban a sajnálatos esetben, ha a szolgáltatás általunk vállalt minőségét véleménye szerint nem teljesítettük és emiatt panaszra kerül sor, elsősorban igyekszünk a hibát kijavítani, de vitás esetekben az erre feljogosított fogyasztóvédelmi szervezet szakvéleményét kérheti bármely fél és azt mind a két félnek megküldi.

Esetleges kártérítési igényét a vállalási lapon feltüntetett állapotnak és mennyiségnek megfelelő értékig érvényesítheti.

A tisztítás megrendelésével a vállalási feltételekben leírtakat mind a vásárló, mind pedig a szolgáltató részéről elfogadottnak tekintendő.

 

 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Kis-Tabán utca 2/A.
Telefon: (66) 333-413
E-mail: tisztito@kristalytisztito.hu

Ajánlatkérés Ajánlatkéréstisztito@kristalytisztito.hu />